Portal/Trang chủ
 
Hotline
Chào mừng Quý khách đến với Ngân hàng trực tuyến của OceanBank!                      Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Trụ sở chính: Tòa nhà Ocean số 01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04. 3772 6789 - Fax: 04.3772 6969 - Hotline 1800 58 88 15 - Email: support@oceanbank.vn

Mục lục

1. Đăng nhập

2. Tài khoản

3. Tài khoản tiết kiệm

4. Tài khoản vay

5. Hoạt động tài khoản

6. Tải xuống hoạt động tài khoản

7. Tải xuống tất cả các giao dịch

8. Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

9. Chuyển khoản nội bộ

10. Sử dụng token

11. Xem các giao dịch chuyển khoản

12. Thêm mới người thụ hưởng

13. Tạo mẫu chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

14. Tạo mẫu chuyển khoản nội bộ

15. Sử dụng mẫu chuyển khoản

16. Đặt lịch chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

17. Đặt lịch chuyển khoản nội bộ

18. Xem các giao dịch đặt lịch chuyển khoản

19. Hủy bỏ đặt lịch chuyển khoản

20. Truy vấn tỷ giá hối đoái

21. Hộp thư

22. Bảng thông báo

23. Đổi mật khẩu

 


Nội dung

1. Đăng nhập

Chức năng:
Khách hàng đăng nhập vào Easy Internet Banking.

Hướng dẫn sử dụng:
B